fbpx

Altius Innovations

“Business as usual soon means no business at all”
Peter Drucker

VAD ÄR "ALTIUS INNOVATIONS"

Altius Innovations är ett sätt att driva utvecklingsprojekt, från idé till marknad. Att utveckla en idé och ta den till marknaden innebär ett antal stora utmaningar på vägen. Dessa utmaningar vill vi hjälpa våra kunder och konsulter med. Det ska räcka med en idé, Altius Innovations processer vägleder sen fram till en färdig produkt på marknaden. Vare sig du är konsult eller kund kan du jobba med Altius Innovations, allt för att minimera risker, accelerera utvecklingen och finansiera utvecklingen och steget till marknaden. Några saker som Altius innovations hjälper med är:

  • Mentorstöd
  • Dokumentmallar
  • Innovationsrådgivning
  • Affärsbedömning/Affärsplan
  • Finansiering
  • Hitta riskkapital
  • Kontorsplats
  • Ledningssystem
  • Kostnadseffektiva konsulter
INNOVATION FÖR FÖRETAG FRAMÅT

Ständig transformation av bolaget gör att vi alltid motsvarar kunders, partners och konsulters krav. Ett sätt att utveckla och transformera bolaget är att internt utveckla nya idéer och tjänster. Vi tar detta på stort allvar och uppmuntrar våra anställda att jobba med egna innovationsprojekt. Dessa projekt utförs på arbetstid, men kräver även ett stort engagemang från den egna konsulten. Våra konsulter kan Innovation! 

VÅR INNOVATIONSKRAFT ÄR DIN STYRKA

Vårt sätt att driva och jobba med innovationer stannar inte bara hos våra konsulter. Du som Kund kan använda våra konsulter och verktyg för att ta din idé till marknaden. Motiverade och kostnadseffektiva konsulter tar fram din produkt på ett strukturerat sätt, styrt av vår egen innovationsmodell. Vår innovationsmodell hanterar allt från tekniska lösningar, marknad, analyser till försäljning.

KONTORSLÖSNING UTÖVER DET VANLIGA

Att kunna vara flexibel i sättet att jobba är viktigt och ställer stora utmaningar på kontorslösningen. Med vår kontorslösning kan Du som Kund vara med på ett flexibelt sätt, antingen genom projektkontor, arbetsplats eller bara enstaka arbetsmöten med våra konsulter. 

Vill du ta din idé till marknaden?

Don´t be a stranger!

Share This